modra foto vľavo
Modranské Vínohranie
modra foto vpravo

Termín uzávierky ulíc

od 24. septembra od 20,00 hod do 27. septembra do 02,00 hod. rannej

Uzatvorená bude obojstranne Dukelská ulica, kde budú umiestnené stánky s občerstvením. Z Dukelskej ulice bude uzavretý vjazd do Súkenníckej a Moyzesovej ulice.

Záchytné parkoviská

  • pri nemocnici pri križovatke Dukelskej a Vajanského ul.
  • na Sokolskej ul. pred Mestským kultúrnym strediskom
  • na Kalinčiakovej ul. pri futbalovom štadióne

Obchádzka mesta Modra zostáva nezmenená a prebieha aj naďalej v zmysle rekonštrukčných prác.
(pozri priloženú mapku)

Mesto Modra, Dukelská 38

Elena Palčáková

Projektová manažérka
+421 905 200 227

elena.palcakova@msumodra.sk

Katarína Havariková

+421 33 6908 320

katarina.havarikova@msumodra.sk

Záchranná služba

0944 030 333
0911 643 347
0911 643 346

Mestská polícia

0911 436 752